Halottak között (1.rész) – All Hallows day, a Halloween eredete

A mai Halloween szokásai a kelták évszak váltását jelző ünnepének tradícióiból, a Samhainból erednek. Az ír szigeteken élő keltákat a kereszténységre való áttérés előtt a druidizmus hitvilága jellemezte.

Többisten hívők voltak, akik a természeti elemeket is, mint például a fák, a hegyek, a patakok, szellemekként is tiszteltek és törekedtek a velük való kapcsolatfelvételre. A kelták két évszakot különböztettek meg egymástól, a telet, amely május 1-ig tartott, ezt a Samhain ünnepével köszöntötték, valamint a nyarat, amelyet pedig a Beltanenal.   

Október 31-jének éjszakája a tél kezdetét jelentette a kelta időszámításban. A Samhain (jelentése november) az egyik legjelentősebb ünnepük volt, az újévet is jelentette számukra.  Druida hitviláguk szerint ekkor a holtak és az élők között lévő határ elvékonyodik, és könnyen átjárhatóvá válik a már elhunyt családtagok, szerettek számára ugyanúgy, mint a föld mélyéből előjövő ártó szellemeknek is. Míg a családtagok szellemeit vendégséggel várták, az ártó lényeket igyekeztek elijeszteni, úgy, hogy  a felnőttek ijesztő maskarában házról házra járva kántáltak. A házakban lakók pedig ezért cserébe kis ajándékkal köszönték meg a „szellemírtók” szolgálatát. Az ártó szellemi lények elűzésére használták az ijesztő arcú lámpásokat is. Ennek eredetére többféle ír legenda létezik, de mindegyik főszereplője egy kovács, aki a Jack O’Lantern névre hallgatott . Nem vetette meg az alkoholt, és bűnös módon élt.   Jacket az Ördög egy napon meghívta magához a Pokolba, mondván, h igyanak egyet, de Jacknek ehhez nem volt kedve. Azt kérte az Ördögtől hogy az almafájáról szedjen le neki egy almát. Amíg az alvilág ura felmászott a fára, Jack egy keresztet rajzolt annak törzsébe. A Sátán pedig mivel fél a kereszttől, nem mert lejönni a magasból. Ezután egyezkedni kezdetek egymással, és abban maradtak, ha lejöhet az Ördög a fáról, Jack nem fog a Pokolba kerülni. Amikor Jack később meghalt,ugyan nem került  a Pokolba, de részeges, és bűnös természete miatt a Mennybe se engedték be. Így a két világ között rekedve segítséget kért a Sátántól, hogy vissza juthasson az élők közé. Ehhez fényre volt szüksége. Az Ördög egy örökké izzó fadarabot adott a számára, amit Jack egy takarmányrépa belsejébe tett. Azóta is ezzel a lámpással bolyong keresve a helyét. A 19. század első felére Amerikába érve a hagyomány a takarmányrépa formáját levetve, a látványosabb dísztök lámpásként honosodott meg. Az ír bevándorlók által Amerikába importált ünnep mai formája a 20. század második felében alakult ki. De Írországban az ünnep előestéjén ma is ételt és italt hagynak a családi szellemeknek éjszakára a családi asztalon.